Реєстрація Увійти
Вхід на сайт
Реклама
Наша думка
Юрій Тимошенко опублікував звіт діяльності на окрузі за останній рік

Юрій Тимошенко опублікував звіт діяльності на окрузі за останній рік

09:12:2016, 18:57
Автор: admin
Переглядів: 843
Версія для друк
Юрій Тимошенко опублікував звіт діяльності на окрузі за останній рікШановні громадяни, звітую перед вами за результатами роботи в період з 27.11.2015 по 27.11.2016.

Робота на пленарних засіданнях та в парламентських комітетах


За вказаний період я був присутній на 98-ми засіданнях Верховної Ради України зі 126-ти. 6 засідань мною було пропущено у зв’язку із хворобою, решта – у зв’язку із виконанням інших службових повноважень, зокрема, звільненням з-під варти незаконно затриманих воїнів-добровольців та інших громадян, що, до прикладу, чекали на вирок більше 5-ти років. Загалом мною особисто, а також разом з іншими депутатами, було звільнено 27 людей, з яких більше 10-ти – під час відпустки. Моя правозахисна діяльність продовжується. Зокрема, триває боротьба за звільнення з-під варти 20-річної Віти Заверухи, а також мною та моїми помічниками регулярно здійснюються перевірки колоній та інших виправних установ на предмет дотримання прав засуджених та умов їх перебування.Крім того, я борюся за права невинно засуджених людей, зокрема жінки, засудженої до довічного позбавлення волі, яка вже 19 років незаконновідбуває покарання в Качанівській виправній колонії (№54) в м. Харкові.

В період з 27.11.2015 по 27.11.2016 я 20 разів виступив у Верховній Раді (8 – з трибуни та 12 – з місця). Виступи переважно стосувалися обговорень законопроектів щодо оборони та соціально-правового статусу учасників АТО, бюджету, спецконфіскації, відбування засудженими покарань, зовнішньої політики і земельних відносин.

Я і далі приймаю активну участь у роботі Комітету з питань запобігання і протидії корупції, великим здобутком діяльності якого стало впровадження та недопущення зриву електронного декларування в Україні.

Законодавчі ініціативи

За звітний період мною, як автором таспівавтором, було підготовлено 33 законопроекти.

Законопроекти в співавторстві переважно стосуються зовнішньополітичної діяльності (припинення дипломатичних відносин та договорів з РФ, запровадження санкцій), боротьби з корупцією, утвердження статусу, а також соціального забезпечення учасників АТО, недопущення їх переслідування та покарання, забезпечення належної роботи Кабінету Міністрів України та Національного банку України, захисту тварин від жорстокого поводження, фінансування дорожньої галузі та спрощення розмитнення легкових авто, що використовувались.

Як автор, я подав наступні законопроекти:

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо утвердження статусу української мови як єдиної державної мови), яким пропонується передбачити, що промовці, яким дозволено виступ із трибуни Верховної Ради України, повинні виголошувати його державною мовою. У випадках, коли депутатиВерховної Ради Українибільшістювідзареєстрованих у залідепутатівнададутьдозвіл, промовецьможевиступатиіншоюмовою. У випадкунеобхідності, переклад йоговиступу на державнумовузабезпечуєАпаратВерховної Ради України;

Проект Закону про внесеннязмін до деякихзаконодавчихактівУкраїни (щодоналежногозабезпеченнятериторіальних громад земельними ресурсами), яким пропонується конкретизувати порядок вилучення земельних ділянок особливо цінних земельз постійного користування Національної академії аграрних наук України, а також передбачити законодавчу можливість звернення територіальних громад, зацікавлених у вилученні зазначених земельних ділянок, до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласнихрадщодо направлення подання до Верховної Ради України про погодження такого вилучення без згоди землекористувача, у випадку ненадання відповіді землекористувачем протягом одного місяця з моменту отримання належно оформленого клопотання територіальної громади або надання ним необґрунтованої та/або невмотивованої (без підтвердження використання земельних ділянок за цільовим призначенням, здійснення на території земельних ділянок наукових досліджень тощо)відповіді про неможливість погодження такого вилучення.

Проект є особливо актуальним для вирішення земельних питань жителів чотирьох сіл Коломийського району, а саме П’ядики, Велика Кам’янка, Мала Кам’янка та Годи-Добровідка;

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності за перешкоджання законній діяльності Верховної Ради України), якимпропонується передбачити: кримінальну відповідальність за перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні або перешкоджання голосуванню народних депутатів України, якщо це мало наслідком неможливість проведення пленарного засідання, блокування трибуни або порушення вимог щодо особистого голосування, а також адміністративну відповідальність за перешкоджання роботі головуючого на пленарному засіданні або перешкоджання голосуванню народних депутатів України;

Проект Закону про внесеннязмін до Закону України«Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту», Проект Закону про внесеннязмін до розділу ХХ «Перехідніположення»Податкового кодексу України (щодовстановленнямінімальногорозміруорендної плати за землю для учасників АТО), якимипропонуєтьсятимчасово, на періодпроведенняантитерористичноїоперації, встановитирічну суму платежу орендної плати для учасниківбойовихдій, визначенихп. 19 ч. 1 ст. 6 Закону України«Про статус ветераніввійни, гарантіїїхсоціальногозахисту», щоберутьабо брали участь у антитерористичнійопераціїпротягомзвітногоперіоду (календарногороку), на рівні 3відсотківнормативноїгрошовоїоцінкиземельноїділянки;

Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини), яким пропонується конкретизувати повноваження органів опіки та піклування та зобов’язати їх приймати участь у судових справах щодо виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, а також надавати висновки щодо цього;

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони водних об’єктів), який передбачає посилення охорони державою водних об’єктів шляхом встановлення окремих правил водокористування та обмеження користування прибережними захисними смугами, а також посилення кримінальної відповідальності за порушення правил охорони вод та адміністративної відповідальності за порушення правил охорониводнихресурсів та порушення правил водокористування.

Також мною було подано поправки до Проектів Законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обробки інформації в системах хмарних обчислень», «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»(щодо врегулювання окремих питань проходження державної служби)», «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»(щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування)», «Провнесеннязмін до Закону України«Про наукову і науково-технічнудіяльність» (щодоуточненнядеякихположень)», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання психіатричної допомоги)» та Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)» для розгляду в другому читанні.

Депутатські запити та звернення, особистий прийом громадян та робота на окрузі

В містах Коломиї та Городенці постійно функціонують мої громадські приймальні, дерегулярно проводяться особисті прийоми громадян. Для забезпечення рівного доступу до прийомів жителів різних куточків округу хорошою традицією стало проведення виїзних прийомів, які було організовано вселахДалешів, Олієво-Королівка, Серафинціта селищіЧернелицяГороденківського району, а також здійснено кілька виїзних прийомів до людей з обмеженими можливостями.

За вказаний звітний період до мене надійшло більш як 300 звернень громадян, що стосувалися практично всіх сфер суспільного життя, громадянам була надана необхідна фахова допомога, більшість описаних у зверненнях ситуацій було позитивно вирішено і такий відсоток постійно зростає.

За наслідками розгляду звернень громадян, а також за власною ініціативою протягом звітного періоду мною було направлено близько 770 відповідей та депутатських звернень до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також керівників підприємств, установ і організацій. Також було подано 19 депутатських запитів, з яких 1 було направленоПрем’єр-міністру України, 13 – керівникам міністерств і відомств, 3 – місцевим органам влади і управління, 2 – Генеральному прокурору України.

Серед нагальних проблем, які вдалося повністю чи частково вирішити за звітний період наступні:завдячуючи моїм та Юрія Солов’я спільним зусиллям, було виділено кошти на ремонт дороги«Снятин-Івано-Франківськ»; також було виділено кошти на ремонт дороги«Устечко-Гвіздець» (частину коштів на ремонт останньої мною було здобуто ще у минулому році, а решту коштів цього року додав Анатолій Матвієнко, якому я щиро вдячний за опіку з його боку над любою мені Городенківщиною).Депутати від нашої області, незважаючи на політичну приналежність, ефективно співпрацюють у рамках проекту «Єврокарпатська ініціатива». Якщо взяти у розрахунку на 1 км. державних доріг, то на Івано-Франківську область виділено найбільше коштів.

Крім того, за звітний період мені вдалося добитися виділення коштів на різноманітні потреби нашого округу більше як на 20,9 млн. грн. (обсяги на напрямки виділення коштів наведено в таблиці). Основними напрямками виступили капітальний ремонт доріг, ремонт та реконструкція дитсадків, шкіл та лікарень. Також виділено 2 комп’ютерних класи на потреби шкільних закладів с. П’ядикиКоломийського р-ну та м. Городенки (комп’ютери придбано, здійснюється установка програмного забезпечення і невдовзі очікується їх передача навчальним закладам).


Юрій Тимошенко опублікував звіт діяльності на окрузі за останній рік


Юрій Тимошенко опублікував звіт діяльності на окрузі за останній рік


Постійно надається матеріальна допомога тим, хто цього найбільше потребує. Неймовірно велика кількість звернень надходить саме з проханням виділити матеріальну допомогу. Проте з сумом і гіркотою доводиться засвідчити, що далеко не всім є змога допомогти (враховуючи відсутність абсолютно будь-якого бізнесу, в мене є можливість на матеріальну допомогу виділяти тільки частину із депутатської зарплати). Через це час від часу виникає потреба звертатися з проханнями до інших – більш фінансово спроможних депутатів, а також до благодійного фонду «Покуття», за допомогу яких я щиро вдячний. В такий спосіб за звітний період вдалося надати матеріальну допомогу на суму в кілька сотень тисяч гривень.

Оскільки я постійно проживаю в Коломиї, а у Києві лише працюю, в тижні, відведені для роботи на окрузі, а також кожної вільної хвилини на вихідних, я беру активну участь у громадському житті Коломийщини та Городенківщини, за запрошенням відвідую відкриття та освячення пам’ятників, шкільні заходи, концерти та святкування професійних свят, презентації книг, толоки тощо.

Прес-служба Городенківської РДАскачать dle 10.3фильмы бесплатноШановний відвідувач, Ви ще не зареєстровані? Ми рекомендуємо Вам зареєструватись блогером та вільно писати власні публікації на сайті.
Залишити коментар
Ваше ім'я: *
Ваш e-mail: *
Текст коментаря:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введіть код: